Tüzük

Kulüp Tüzüğümüz

 1. Öğrencilerimizin mesleki yeterliklerini artırmaları ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimler, kurslar, seminerler, konferanslar ve teknik gezileri düzenlemek 

 2. Üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini hür bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve altyapı çalışmalarına destek vermek. Öğrencilere, iş birliği içinde, kendi ilgi alanlarında gelişim şansı vermek, bilgi ve deneyimlerini arttırmak.

 3. Yeniliklerin yapısını, işleyiş şartlarını ve her türlü problemlerini öğrenmek, bunları teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde çözümlemeye çalışmak.

 4. Kulüp üyelerinin akademik ve sosyal gelişimlerine, sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler yapmak.

 5. Kulüp üyelerinin gerek kulüp gerekse diğer kulüplerle ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle, gelecekte yer alacakları iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak.

 6. Eğitim kurumları, mesleki kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ilişki kurarak bu kurumların ve uzman kişilerin bilgi birikimlerinden tüm üyelerini yararlandırmak, kamuoyu ile ilişkileri geliştirmek, ayrıca üniversite öğrencileri arasında dayanışma ve iş birliğini sağlamak amacıyla, sosyal etkinliklerde bulunmak.

 7. Yenilik peşinde koşan bireyleri bir araya gelmelerini sağlamak ortak yenilikçi & sürdürülebilir kültür bilinci oluşturulmasına çalışmak.

 8. Ülkemizin insan kaynakları potansiyeline ve performansına katkıda bulunmak

 9. Üniversitemizin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle dinamik katılımcı ve interaktif bir sosyal çevre oluşturmak

 10. Üniversitemizin öğrencilerine bilgi, beceri, yetenek ve istekleri doğrultusunda kariyer planlama, geliştirme ve uygulama alanında danışmanlık yapmak

 11. Öğrencilerimiz nitelik, tercih edilirlik ve bağlılıklarını artırarak profesyonel ve akademik kariyerlerini planlama ve geliştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek

 12. Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, kariyer kulüpleri ve diğer öğrenci kulüpleri ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve diğer ilgili faaliyetlere destek vermek

 13. Öğrencilerimizin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası projeler yapmak ve projelere ortak olmak

 14. Üniversitemizin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Kurumsal iletişim Direktörlüğüne bağlı “Paylaşırsan Yenilenir” sloganı ile yola çıkan Giy&Çık Mağazasının amaç ve ilkeleri gözetilerek, Mağazanın yetkili organları ile ortak çalışmalar yapmak, Kulüp Mağaza ortak iş birliği çerçevesinde, mağazanın tanıtımını yapmak, mağazanın gelişimini sürdürmesine katkıda bulunacak proje ve faaliyetleri planlamak ve mevcut olanlara katkıda bulunmak. Giy&Çık Vizyon Dergisi’ ne destek olmak

Kariyer Planlama ve Gelişimi

 • Kişisel Gelişim 

 • Bilişim Teknolojileri
 • Proje Geliştirme
 • Teknik Gezi
 • Lojistik
 • Ar-Ge Çalışmaları
 • Giy&Çık Mağazası

Kulüp tüzüğünde belirtilen amaçlar, ve çalışma alanları, kulüp bünyesinde kurulan DEPARTMANLAR ve BİRİMLER sayesinde yerine getirilir. Genel olarak “Çalışma Grupları” olarak adlandırılır.

Çalışma Gruplarımızda 3 Departman (5 Komisyon) ve 2 Birim bulunur.

Çalışma Grupları;

Departmanlar İçin

 • Departman Sorumlusu,
  • Komisyon Temsilcileri,
   • Takım Lideri.

Birimler İçin

 • Komite Üyeleri,
  • Strateji Koordinatörleri.

şeklinde bir yönetim silsilesi içerisinde yönetilirler


DEPARTMANLAR

Kulüp çatısı altında EĞİTİM, FAALİYET ve MALZEME Departmanları bulunmaktadır.

DEPARTMAN SORUMLUSU

Kulüp başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından görevlendirilir.

 • Bir Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Departmanı Sorumlusu olarak görevlendirilir.
 • Bir Yönetim Kurulu Üyesi, Faaliyet Departmanı Sorumlusu olarak görevlendirilir.
 • Sayman, Malzeme Departmanı Sorumlusu olarak görevlendirilir.

Departman Sorumluları, Yönetim Kurulu Başkanı seçildikten sonraki 15 gün içerisinde belirlenir ve Yönetim Kurulu kararı ile kayıt altına alınır.

Departmanlar, Komisyonlardan oluşur.


KOMİSYONLAR

Eğitim Departmanına bağlı Komisyonlar:

 • Kişisel Gelişim Komisyonu

Faaliyet Departmanına bağlı Komisyonlar:

 • Bilişim Komisyonu

 • Proje Komisyonu

 • Teknik Gezi Komisyonu

Malzeme Departmanına bağlı Komisyonlar:

 • Lojistik Destek Komisyonu

KOMİSYON TEMSİLCİSİ

Komisyon üyelerinin kendi aralarında yaptıkları seçim sonucunda belirlenir. Komisyon Temsilcileri, Yönetim Kurulu Başkanı seçildikten sonraki 15 gün içerisinde belirlenir ve Yönetim Kurulu kararı ile kayıt altına alınır.

* Komisyon Temsilcileri bağlı oldukları Departman Sorumlularına karşı sorumludurlar.

Komisyon Üyeleri

Genel Kurul Üyelerinin başvuruları arasından Departman Sorumluları tarafından seçilir. Üye seçimi için herhangi bir zaman aralığı aranmaz.

Komisyon Üyelikleri için Başvuru Yöntemi

Genel Kurul üyeleri, Kulüp Web Sayfası üzerinden üyelere sağlanacak olan başvuru sistemi sayesinde başvuruda bulunabilirler.

TAKIM LİDERİ

Yönetim Kurulu, her bir komisyon için kulüp amaç ve menfaatini gözetecek şekilde hedefler belirler veya hedefleri günceller.

Komisyonlar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bu hedeflere ulaşabilmek amacı ile kendi Faaliyet Alanlarını belirlerler. 

Belirlenen Faaliyet Alanları, Yönetim Kurulunun onayından geçtikten sonra her bir Faaliyet Alanı için Takım oluşturulur ve komisyon temsilcileri tarafından bu takımları yönetmek üzere birer Takım Lideri belirlenir.

* Takım Liderleri, bağlı oldukları Komisyon Temsilcilerine karşı sorumludurlar.


BİRİMLER

Kulüp çatısı altında Ar-Ge ve Giy-Çık Birimleri bulunmaktadır.

AR-GE BİRİMİ

Ar-Ge Birimi, öğrencilerin mühendislik beceri ve yeteneklerini geliştirebilmeleri amacı ile Kulüp çatısı altında kurulmuştur. Ar-Ge Komitesi tarafından yönetilirler.

AR-GE KOMİTESİ

 • Akademik Danışman

 • Kulüp Başkanı

 • Kulüp Başkan Yardımcısı

 • Bir Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur

Ar-Ge Komitesi tarafından Stratejiler belirlenir veya stratejiler güncellenir. Stratejilerin yürütülmesi amacı ile Komite tarafından Ar-Ge Strateji Koordinatörleri görevlendirilir.

AR-GE STRATEJİ KOORDİNATÖRLERİ

Birim üyelerinin kendi aralarında yaptıkları seçim sonucunda  Strateji Koordinatörleri belirlenir. Strateji Koordinatörleri, Yönetim Kurulu Başkanı seçildikten sonraki 15 gün içerisinde belirlenir ve Yönetim Kurulu kararı ile kayıt altına alınır. 

AR-GE BİRİM ÜYELERİ

Genel Kurul Üyelerinin başvuruları arasından Ar-Ge Komitesi tarafından seçilir. Üye seçimi için herhangi bir zaman aralığı aranmaz.

Ar-Ge Birim Üyeliği için Başvuru Yöntemi

Genel Kurul üyeleri, Kulüp Web Sayfası üzerinden üyelere sağlanacak olan başvuru sistemi sayesinde başvuruda bulunabilirler.

 

GİY-ÇIK BİRİMİ

Giy-Çık Birimi, Kulübün amaçlarından olan 14.Maddenin gereği olarak, Giy-Çık Mağazası ve Giy-Çık Vizyon Dergisi ile ortak çalışmalar yapmak üzere Kulüp çatısı altında kurulmuştur. Giy-Çık Birim üyeleri Giy-Çık Mağazası için gönüllü çalışmalar yaparlar. Giy-Çık Komitesi tarafından yönetilirler.

GİY-ÇIK KOMİTESİ

 • Akademik Danışman

 • Giy-Çık Mağaza Yönetimi

 • Kulüp Başkanı

 • Kulüp Başkan Yardımcısından oluşur

Giy-Çık Komitesi tarafından Stratejiler belirlenir veya stratejiler güncellenir. Stratejilerin yürütülmesi amacı ile Komite tarafından Giy-Çık Strateji Koordinatörleri görevlendirilir.

GİY-ÇIK STRATEJİ KOORDİNATÖRLERİ

Giy-Çık mağazasında Yarı Zamanlı Çalışan öğrenciler kulübümüzün Genel Kurul Üyesi ve Giy-Çık Strateji Koordinatörleri olarak kabul edilirler. Ayrıca birim üyelerinin kendi aralarında yaptıkları seçim sonucunda da + 2 kişi Strateji Koordinatörlü olarak belirlenir. Giy-Çık Strateji Koordinatörleri, Yönetim Kurulu Başkanı seçildikten sonraki 15 gün içerisinde belirlenir ve Yönetim Kurulu kararı ile kayıt altına alınır.

GİY-ÇIK BİRİM ÜYELERİ

Genel Kurul Üyelerinin başvuruları arasından Giy-Çık Komitesi tarafından seçilir. Üye seçimi için herhangi bir zaman aralığı aranmaz.

Giy-Çık Birim Üyeliği için Başvuru Yöntemi

Genel Kurul üyeleri, Kulüp Web Sayfası üzerinden üyelere sağlanacak olan başvuru sistemi sayesinde başvuruda bulunabilirler.

Kulüplere sadece Atatürk Üniversitesi öğrencileri üye olabilir.

Üyelik başvurusu Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılır ve kulüp üyelik taahhütnamesi onaylanarak üyeliğe başvurulur. Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir ancak kendi Fakültesi/Yüksekokulu bünyesindeki bir kulübün yönetiminde yer alabilir.

Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri, üye olamaz. Yüksek lisans, doktora, öğrencileri üye olabilir ancak, kulüp kuramaz, kulüp yönetiminde yer alamaz.

Öğrencinin talebi veya kayıtlı olduğu programdan mezun olması ya da herhangi bir nedenle ayrılması durumlarında öğrenci üyesi olduğu kulüpten çıkmış sayılır.

Yönetim kurulunun önerisi, kulüp danışmanın onayı veya genel kurul toplantısına üst üste iki kere katılmama ya da Kulüp Koordinasyon Kurulunun gerekli gördüğü diğer durumlarda alacağı karara bağlı olarak öğrenci üyesi olduğu öğrenci kulübünden çıkartılmış sayılır.

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Genel kurul kulübün genel karar organıdır.

Genel kurulu kulübe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul, her yıl Ekim ayı sonuna kadar yapılır.

Genel kurulun olağan toplantı tarihi, yönetim kurulu tarafından, toplantı tarihinden 15 gün önce üyelere bildirilir.

Olağanüstü genel kurul toplantısı kulüp üyelerinin 1/3 nün yazılı isteği ile yapılır ve toplantı bir hafta (7 gün) önceden üyelere bildirilir.

Genel kurulun toplantı yeter sayısı mevcut üyelerin yarıdan bir fazlasıdır.

Genel Kurul karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Ancak kulübün feshi ile üyelikten çıkarma kararlarında karar yeter sayısı genel kurul toplantısına katılanların 2/3’dür.

Seçimler, gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

a) Başkan ve sekreter seçilir ve başkanın yönetiminde toplantı sürdürülür.

b) Kulüp tüzüğünü, Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kulüp Yönergesi ile yürürlükteki konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve kulüp amaçlarına uygunluğu açısından inceleyerek karara bağlar.

c) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçer.

d) Üyelikten çıkarma önerilerini karara bağlar.

e) Yönetim ve denetim kurulları tarafından sunulan faaliyet ve denetleme raporlarını inceleyerek karara bağlar.

Yönetim kurulu kulübün yürütme organıdır.

Kulüp danışmanı yönetim kurulunun doğal üyesidir ancak oy kullanamaz.

Her akademik yılın başında genel kurul tarafından ilgili akademik yılı için seçilen 7 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Bir üye kendi Fakültesi/Yüksekokulu dışında ve birden fazla kulüp yönetiminde, yönetim kurulu üyesi olamaz.

Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği kapsamında herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler, kulübün yönetim kurulunda görev alamazlar yönetici iken ceza alan öğrenciler bu görevi bırakmak zorundadır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Üyeler kendi aralarında görev dağılımı yaparak Başkan, başkan yardımcısı ve sekreteri seçerler. Yönetim kurulunda kararlar üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

b) Yönetim Kurulu üyelerinden birer kişi faaliyet sorumlusu, eğitim sorumlusu ve malzeme sorumlusu olarak başkan tarafından görevlendirilir.

c) Kulüp tüzüğünü hazırlayarak genel kurul onayına sunar.

d) Yönetim Kurulu, çalışmaların Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri yönergesine uygun yürütülmesi ve denetlenmesi hususunda genel kurula, ilgili akademik birim yönetimine ve koordinasyon kuruluna karşı sorumludur.

e) Yıllık faaliyet programı hazırlayarak koordinasyon kuruluna sunar.

f) Kulübün tüm etkinliklerde koordinasyon kurulunun onayını alır.

g) Kulübün demirbaş eşyalarının korunmasından danışmana karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu, genel kurul kararı ile görevden alınır.

Denetleme kurulu, genel kurul adına, yönetim kurulunu ve kulüp faaliyetlerini denetler.

Denetleme kurulu, genel kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetleme kurulunda karar yeter sayısı kurul üyelerinin salt çoğunluğudur.

Denetleme kurulu yılda en az bir defa denetim yaparak genel kurula rapor sunar.

Denetleme kurulu genel kurul kararı ile görevden alınabilir.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Kulübün evrakını, defterlerini ve demirbaş eşyanın durumunu inceler.

b) Kulüp faaliyetlerinin yönetmelik hükümlerine göre uygunluğunu denetler.

c) Gereğinde yönetim kurulunu yazı ile uyarır.

d) Gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

e) Genel kurula rapor verir.

Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar karar defterine yazılır, karar sayısı, karar tarihi de eklenerek yönetim kuruluna imzalatılır.

Yönetim kurulu, karar defterinin tutulmasından ve muhafazasından sorumludur.

Tüzük değişikliği Yönetim Kurulunun veya aktif üyelerin üçte birinin teklifi ile ilgili değişiklik tasarıları sunularak, Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve tarihte yapılan olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile gerçekleştirilir.

İlgili değişiklik için, toplantıya katılan aktif üye sayısının 2/3’ünün oylamada değişiklik lehine oy vermesi gerekir ve bu durumda gerekli değişiklik akademik danışman tarafından gerekli yazışmalar yapılarak ilgili mercilerin onayına sunulur