Eğitim Departmanı

Eğitim Departmanı Sorumlusu

Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksel Saygılı

Eğitim Departmanı

Öğrencilerimiz ile sanayi kuruluşları yöneticileri, temsilcileri ve mezunlarımızı bir araya getirecek platformlar tertipleyerek, üniversitemiz öğrencilerinin iş hayatı, staj tecrübesi ve kişisel gelişim alanında kendilerini geliştirebilmelerine katkı sağlar. 

KOMİSYONLAR

Kişisel Gelişim Komisyonu

Öğrencilerimizin mesleki yeterliklerini artırmaları ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimler, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek, Topluluk üyelerinin akademik ve sosyal gelişimlerine, sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak