Mesleki yeterliliklerin artırılması

yeVeb
Author: yeVeb

Kulübümüzün amaçları

Öğrencilerimizin mesleki yeterliklerini artırmaları ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimler, kurslar, seminerler, konferanslar ve teknik gezileri düzenlemek İş gören ve staj talebinde bulunan kurum/kuruluşlar ile öğrencilerimiz ve mezunlarımız arasında bağlantılar kurmak ve işe/staja yerleşmeleri konusunda destek sağlamak