Kariyer Planlama ve Gelişim

yeVeb
Author: yeVeb

Kulübümüzün amaçları

Ülkemizin insan kaynakları potansiyeline ve performansına katkıda bulunmak

Üniversitemizin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle dinamik katılımcı ve interaktif bir sosyal çevre oluşturmak

Üniversitemizin öğrencilerine bilgi, beceri, yetenek ve istekleri doğrultusunda kariyer planlama, geliştirme ve uygulama alanında danışmanlık yapmak

Öğrencilerimiz nitelik, tercih edilirlik ve bağlılıklarını artırarak profesyonel ve akademik kariyerlerini planlama ve geliştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek

Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, kariyer kulüpleri ve diğer öğrenci kulüpleri ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve diğer ilgili faaliyetlere destek vermek

Öğrencilerimizin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası projeler yapmak ve projelere ortak olmak