Sürdürülebilir Kültür Bilinci

yeVeb
Author: yeVeb

Kulübümüzün amaçları

Eğitim kurumları, mesleki kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ilişki kurarak bu kurumların ve uzman kişilerin bilgi birikimlerinden tüm üyelerini yararlandırmak, kamuoyu ile ilişkileri geliştirmek, ayrıca üniversite öğrencileri arasında dayanışma ve iş birliğini sağlamak amacıyla, sosyal etkinliklerde bulunmak.

Yenilik peşinde koşan bireyleri bir araya gelmelerini sağlamak ortak yenilikçi & sürdürülebilir kültür bilinci oluşturulmasına çalışmak.